กปภ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

กปภ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ พร้อมด้วย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) และ น.ส.สุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ พร้อมคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ที่มาศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ณ ห้องประชุม ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย ผู้จัดการ ปฏิญญา ได้นำเสนอข้อมูลการผลิตและจ่ายน้ำเบื้องต้นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และ ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ได้นำเสนอข้อมูลเรื่อง การลดน้ำสูญเสีย ให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการถามตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในที่ประชุม หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย

เลื่อนขึ้นข้างบน