กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “แผน WSP ประจำเดือน มีนาคม 62” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “แผน WSP ประจำเดือน มีนาคม 62”

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  “แผน WSP ประจำเดือน มีนาคม 62”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกัมพล  มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นายสุรพล พลเสน หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า 5ส. บริเวณสำนักงานแม่ขายเดิมบาง โรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน WSP และสถานที่ทำงานปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน