กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2562

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2562

มื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.30. กปภ.สาขาเบตงนำโดย นายศักรินทร์ ถนอมพร ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยหัวหน้างาน

พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/2562 ผู้จัดการได้แจ้งถึงผลการดำเนินงาน

ในไตรมาส 1 – 2 ให้พนักงานได้ทราบซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าเป้าที่กำหนด และได้แจ้งถึงนโยบายของผู้ว่าการที่ได้เน้นย้ำ

ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ กปภ..5ที่ผ่านมา คือ "น้ำประปาสะอาด โปร่งใส เข้าถึงชุมชน" ากนั้นหัวหน้างานแต่ละสายงาน

ได้รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

โดยมีงานอำนวยการเป็นเจ้าภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

เลื่อนขึ้นข้างบน