กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562

              เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 8/62 ประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องผู้จัดการฯ โดยมีหัวข้อในการสนทนาดังนี้
- รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดการภัยแล้ง
- ติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารการผลิต ISO 9001:2015
- ติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจรับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC

เลื่อนขึ้นข้างบน