กปภ.สาขาชนแดน ออกโครงการเติมใจให้กัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชนแดน ออกโครงการเติมใจให้กัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาชนแดน ออกโครงการเติมใจให้กัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ

วันที่ 20  มีนาคม 2562 นายสุทธิชัย ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน  นำคณะหัวหน้างาน พนักงาน  ออกโครงการเติมใจให้กัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ  โดยได้ออกเยี่ยมผู้ใช้น้ำในบริเวณซอบวัดใน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และเข้าไปสอบถามความต้องการการใช้น้ำประปาบริเวณวัดสว่างอรุณ เพื่อสำรวจประมาณราคาเพื่อของบประมาณขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำ  และในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ได้ออกไปพบกับผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านตะกรุดจั่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้น้ำประปา ที่มีท่อเมนผ่าน  มาขอใช้น้ำประปา 

เลื่อนขึ้นข้างบน