กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม  2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม  2562 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดยนายชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์  หัวข้อสนทนาคือ ผู้จัดการแจ้งให้ทราบวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ประชุมติดตามผลการดำเนินการไตรมาส 2/2562 ณ โรงแรม 42C The Chie Hotel และ กปภ.ข.10 เข้าร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.รดน้ำขอพร ผู้จัดการในโอกาศตามประเพณี วันสงกรานต์  ประจำปี 2562  , ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 5 เดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น้ำไม่ได้ตามเป้า

             - น้ำผลิตต่ำกว่าเป้า

             - รายได้ค่าติดตั้งวางท่อต่ำกว่าเป้า

             - วัสดุการผลิตใช้ไป 375,000  บาท

             - ค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง  , ระบบผลิต หน่วยบริการเขาทองติดตั้งแบบกาลักน้ำทำให้ความถี่การล้างกรองลดลง

 กปภ.สาขาพยุหะคีรี ขึ้นระบบ  CIS  วันที่ 29 มีนาคม 2562 แนวทางปัญหาภัยแล้งในส่วนราชการขอน้ำมาจำนวนมากให้ไปรับน้ำที่หน่วยบริการหาดเหนือพร้อมจัดเตรียมในเรื่องการจัดเครื่องจักร,รถ ให้พร้อมเสมอ

 คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2562  ได้แก่ นางนิตยา  สิงห์คะเชนทร์  พนักงานธุรการ 7 งานอำนวยการ

เลื่อนขึ้นข้างบน