กปภ.เขต 10 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”


กปภ.เขต 10 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  มอบหมายให้นางสาวจิณพัฒน์ บำรุงศรี นักบริหาร 9 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ อาคารหอประชุมศาลากลาง  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

      พร้อมกันนี้  ยังได้ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน