กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9 จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าการ กปภ. เนื่องในประเพณีสงกรานต์และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสายงาน รปก.1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9 จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าการ กปภ. เนื่องในประเพณีสงกรานต์และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสายงาน รปก.1


กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9  จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าการ กปภ. เนื่องในประเพณีสงกรานต์และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสายงาน รปก.1

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงาน กปภ.เขต 10 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน พร้อมกันนี้ กปภ.เขต 10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผอ.กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.เขต 9 นำโดยนายหลักชัย พัฒนเจริญ ผอ.กปภ.เขต 9 รดน้ำดำหัวขอพรท่าน ผวก. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2562 มีผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้งเขต 9 และเขต 10  หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าการ กปภ.โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

  จากนั้น ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของสายงาน รปก.1 มีนางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ รองผู้ว่าการ (การเงิน),นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์),นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผอ.กปภ.เขต 10, นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผอ.กปภ.เขต 9 พร้อมด้วยนายสมพร นันตะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 1,นางเสาวภา สมุทรถา ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 1  คณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้งเขต 10 และเขต 9 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโฟทูซี เดอะชิค โฮเทล จ.นครสวรรค์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน