การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ในงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ในงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ในงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

วันที่ 7 เมษายน 2562 พนักงานกปภ.สาขาศรีสัชนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเวลา 175 ปี โดยจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และในครั้งนี้กปภ.สาขาศรีสัชนาลัยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 3,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน