กปภ.ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2562

กปภ.ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2562

ในวันนี้ 12 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระแก้วมรกต พระแม่ธรณีบีบมวยผม  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีพร้อมกัน 

เลื่อนขึ้นข้างบน