การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดย นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมโรงกรองน้ำแม่ข่ายพาน ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ให้พนักงาน - ลูกจ้างฝึกบริหารมือและนิ้ว ลดการอุดตันของเส้นเลือดฝอย ตามศาสตร์การกดจุดของจีน และได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ เตรียมความพร้อมรับตรวจศูนย์ราชการสะดวก GECCจากคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเข้าตรวจในวันที่ 18 เมษายน 2562 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน