กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่ 11 เมษายน 2562 กปภ. สาขาพนมทวน  โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผจก.
พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรม  Morning Talk 
 ครั้งที่  7/2562  ประจำเดือนเมษายน  2562 ผจก.ได้แจ้งผลการดำเนินงาน
ประจำไตรมาส ที่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยเร่งดำเนินการ การปฏิบัติการตามแผนลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย
และได้เน้นย้ำการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ (GECC) 
พร้อมนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือ สำหรับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เลื่อนขึ้นข้างบน