กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนเมษายน2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนเมษายน2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนเมษายน2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนเมษายน2562 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดย นายชูศักดิ์  เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสาขา  วาระการประชุมคือ วาระที่1  ผจก.กปภ.พยุหะคีรีแจ้งให้ทราบ  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทำบุญสำนักงาน ผ่านไปด้วยดี

วาระที่2  ผจก.กปภ.พยุหะคีรีแจ้งให้ทราบ  โรงกรองมีแผนปรับปรถุ่งและเพิ่มแรงดันน้ำ

วาระที่3  ผจก.กปภ.พยุหะคีรีแจ้งให้ทราบ  การดำเนินการซ่อมท่อรั่วท่อแตก ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนของ  ต.พยุหะ  ต้องปรับปรุงเส้นท่อ จะดำเนินการของบประมาณ สนับสนุนจาก กปภ.ข.10

วาระที่4  ผจก.กปภ.พยุหะคีรีแจ้งให้ทราบ  ดำเนินโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เห็นสมควร ช่วยเหลือประชาชนเ                      ประเภท ที่อยู่อาศัย ให้ตัดสินใจใช้น้ำประปาของ กปภ.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ถูกสุขอนามัย และใช้ชีวิต สะดวกสบายขึ้น โดยการลดค่าติดตั้งประปา 15% แบบชำระครั้ง                    เดียว  สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ในระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 

วาระที่5  อื่นๆ ไม่มี

เลื่อนขึ้นข้างบน