การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น

(วันนี้) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น โดยในเวลา 06.30 น. ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน