การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ รองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมหารือระหว่างกองแผนงานจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต ๖ พร้อม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ รองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมหารือระหว่างกองแผนงานจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต ๖ พร้อม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ รองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมหารือระหว่างกองแผนงานจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต ๖ พร้อม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ รองรับความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีการประชุมหารือระหว่างกองแผนงานจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.เขต ๖ พร้อม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ โดย กองแผนงานโครงการ ๒ กปภ.สำนักงานใหญ่ มีความประสงค์เข้าสำรวจ และรวบรวมข้อมูลโครงการในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ กปภ.สาขาหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ, กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สาขาหนองเริอ กปภ.สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และกปภ.สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้มี ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ,ผอ.กอง

และผู้จัดการ กปภ.สาขาต่าง ๆ ร่วมประชุม และให้ข้อมูลกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

เลื่อนขึ้นข้างบน