กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนเเก่น สาขาวิศวกรรมโยธา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนเเก่น สาขาวิศวกรรมโยธา

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนเเก่น สาขาวิศวกรรมโยธา

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนเเก่น สาขาวิศวกรรมโยธา 

(วันนี้) วันที่ 14 พฤษภาคม  2562  ที่ผ่านมาเวลา 09.00 - 11.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)   โดยนายสุเมธ  แว่นประชา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น มอบหมายนายอภินันท์  คชรัตน์ หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนเเก่น สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กระบวนการระบบผลิตน้ำประปาในพื้นที่ของ กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ณ โรงกรองโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนเเก่น  ซึ่งในการศึกษาดูงานของนักศึกษาในครั้งนี้ มีนายกิตติศักดิ์  ธงภักดิ์  นักวิทยาศาสตร์  และนายสุรศักดิ์  สุวรรณดี  นายช่างเครื่องกล นางสาวนริศรา เจียมในเมือง วิศวกร เเละ นายนิยม ทีฆะพันธ์ นายช่างไฟฟ้า เป็นวิทยากรบรรยาย โดยพาเยี่ยมชมบริเวณโรงกรองน้ำบ้านโกทา

งานลูกค้าสัมพันธ์  รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน