กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “กปภ.สาขา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำตามแผนการโครงการขยายเขต” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “กปภ.สาขา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำตามแผนการโครงการขยายเขต”


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “กปภ.สาขา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำตามแผนการโครงการขยายเขต”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.นำโดยนายกัมพล มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช พร้อมพนักงานอำนวยการและงานบริการฯ ลงพื้นที่หมู่1 ต.เดิมบาง ถึงหมู่ 4 ปากน้ำ ติดถนนหมายเลข 340 ศรีประจันต์-ปากน้ำ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบความพร้อมในการขอใช้น้ำและโครงลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน