การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน โดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมหาน้ำสูญเสีย พื้นที่จำหน่ายน้ำ แม่ข่ายพาน ช่วงเวลา 10.00 น. – 12.00 น. บริเวณตั้งแต่บริเวณตลาดหกแยก ถึงปลายท่อบ้านสันมะเหม้า ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย และช่วงเวลา 19.30 น. – 21.30 น. บริเวณปากซอยวัดเกตุแก้ว ถึงชุมชนบ้านน้ำจำ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยจัดแบ่งทีมหาน้ำสูญเสียออกเป็น 2 ทีม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถ พบท่อแตกรั่ว รวมทั้งสิ้น 1 จุด คือ 1.แกนประตูน้ำหน้าบ้านนางนวลจันทร์ ปวนสุรทร์

เลื่อนขึ้นข้างบน