การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 15/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 15/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 15/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน

วันศุกร์ ที่17 พฤษภาคม 2562 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (One Stop Service) ณ.หน่วยบริการเชียงแสน เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา9.00-12.00 น.มีผู้มาชำระค่าน้ำประปา จำนวน 89 ราย พร้อมทั้งรับคำร้องเปลี่ยนประเภท 1 ราย และยกเลิกหักผ่านธนาคาร 2 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน