กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม2562

(วันนี้)วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นายสัญญลักษณ์  เบ้าดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และนโยบายต่างๆ ขององค์กร โดยในครั้งนี้มีวาระแจ้งให้ทราบ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการทำงานของแผนกต่างๆ รวมถึงข้อบังคับ กฏระเบียบการต่างๆของกปภ. เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน