กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day" วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ทำการสำนักงานและบริเวณโดยรอบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day" วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ทำการสำนักงานและบริเวณโดยรอบ


กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day" วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ทำการสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big cleaning day"  ที่ทำการสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ทุกคนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ ประชาชนและผู้ที่เดินทางมาติดต่องานต่างๆนอกจากจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน