กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562


กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม นำโดยนายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างาน และพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 จำนวน 120 ต้น ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ต้นมะฮอกกานี ต้นประดู่ ต้นหางนกยูง ต้นยางนาและต้นไม้อื่น ๆ ณ 
1.สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2.สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3.สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน