การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดยนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ออกหน่วยโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ม. 2 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน