กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางพงศ์ทรพัย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณบ้านสี่เหลี่ยม ม.2 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อออกรับคำร้องติดตั้งน้ำประปาพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา และการใช้น้ำอย่างประหยัด

เลื่อนขึ้นข้างบน