กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  2562  กปภ.สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง ผจก.กปภ.สาขาปราจีนบุรี  ผู้ช่วยผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างละกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ  สถานีผลิตน้ำตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 120  ต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน