กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่


กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมในกิจกรรม Kick off การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เลื่อนขึ้นข้างบน