กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.3 มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.3 มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.3 มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.3  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการนำบริการขั้นพื้นฐานไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่หน่วยงาน ซึ่ง กปภ. ได้ร่วมให้บริการต่างๆอาทิ เชิญชวนผู้ใช้น้ำเข้ารับข่าวสารผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Facebook , Line และได้ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15% พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมกันนี้ ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน มอบของที่ระลึกจาก กปภ. ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อสร้างความประทับใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรภายใต้โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน