กปภ.สาขากุยบุรีจัดกิจกรรม Morning talk (โครงการสนทนายามเช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรีจัดกิจกรรม Morning talk (โครงการสนทนายามเช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


กปภ.สาขากุยบุรีจัดกิจกรรม Morning talk (โครงการสนทนายามเช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

กปภ.สาขากุยบุรี โดยนายสุชาติ พลอยล้วน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อช่วงเช้าวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันธ์ของพนักงานในสังกัด ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือปัญหาที่พบในระหว่างที่ปฏิบัติงานเป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน