กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่  งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่ บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด โฉนดเลขที่ 15438 หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น             

                  ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  - 15.00 น. ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ดังนี้             

 

                     -  หมู่บ้านสุขสำราญ

                     -  หมู่บ้านบลูทาวน์

                     -  หมู่บ้านช่อนางฟ้า ทั้งหมด

               

                   ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำ โปรดเตรียมสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7455 0693 – 4 หรือ Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน