กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำจากประเทศจีน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำจากประเทศจีน


กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำจากประเทศจีน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผจก.กปภ.() สาขารังสิต ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Shenzhen Yuegang Technology Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Guangdong Holding Limited (GDH) กลุ่มบริษัทบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ในธุรกิจประปาจากประเทศจีน ซึ่งรวมไปถึงการจัดหาน้ำดิบ, การผลิตและจ่ายน้ำประปา, การลดน้ำสูญเสีย, การเก็บเงิน รวมถึงการบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เช่น ระบบ GIS, ระบบการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย, Water Network Monitoring and Analysis, Maintenance Work Management system เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน