การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน PWA Mobile Servic (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน PWA Mobile Servic

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน  PWA Mobile Servic

(วันนี้) วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ
 
💧เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ 
 
💧ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ 
 
💧ประชาสัมพันธ์ ช่องทางชำระค่าน้ำประปา   
 
💧ระบายตะกอนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ   
 
💧แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง 
 
          ณ บริเวณ ศาลากลางประชาคม หมู่ 1  ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่นโดยการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ในครั้งนี้ มีวัตุถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา /ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังสำนักงาน/ดูเเลคุณภาพน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ เเละประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ การใช้น้ำประปาของ กปภ. มีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าน้ำประปา  284 ราย
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน