กปภ.สาขาปากช่อง เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะเขาแคน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะเขาแคน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


กปภ.สาขาปากช่อง เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะเขาแคน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา. นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะเขาแคน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอปากช่องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน