กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน