กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี


กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี

    นาย อนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน