กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดย นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมถวายพระพรต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาลพบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน