กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำโดยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพและถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จากนั้นในเวลา 17.00 น. กปภ.สาขาอ่างทอง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทองอย่างพร้อมเพรียง

เลื่อนขึ้นข้างบน