การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำประชมคมขยายเขตจำหน่ายน้ำ ณ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) บ้านกุดเลาะ หมู่ 2 และ หมู่ 10 ในงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำประชมคมขยายเขตจำหน่ายน้ำ ณ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) บ้านกุดเลาะ หมู่ 2 และ หมู่ 10 ในงบประมาณ 2564

การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำประชมคมขยายเขตจำหน่ายน้ำ ณ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) บ้านกุดเลาะ หมู่ 2 และ หมู่ 10 ในงบประมาณ 2564

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำประชมคมขยายเขตจำหน่ายน้ำ ณ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) บ้านกุดเลาะ หมู่ 2 และ หมู่ 10 ในงบประมาณ 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน