กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนมิถุนายน2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนมิถุนายน2562

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนมิถุนายน2562

(วันนี้) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ 💧เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา 💧ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ 💧ประชาสัมพันธ์ ช่องทางชำระค่าน้ำประปา 💧ระบายตะกอนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 💧แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง ณ ศาลากลางหมู่1 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา /ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังสำนักงาน เเละประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ การใช้น้ำประปาของ กปภ. ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน