การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 7 มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 7 มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 7 มิถุนายน 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณ ข้างสระพักตะกอนทางไปโรงสูบน้ำแรงต่ำลำห้วยลาด และจัดเก็บอุปกรณ์ของงานพัสดุ ให้เป็นระเบียบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน