กปภ.สาขาผักไห่ จัดโครงการเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้ง 15% (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาผักไห่ จัดโครงการเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้ง 15%


กปภ.สาขาผักไห่ จัดโครงการเติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้ง 15%

เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กัน ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอผักไห่ เข้าร่วมงานประกวดย้อนยุคสูงวัย หาสาวงามวิไล และงานของดีผักไห่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณถนนสายกลางหน้าตลาดผักไห่ อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กปภ.สาขาผักไห่ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15%) และให้ความรู้เรื่องระบบประปาภายในบ้าน การใช้น้ำอย่างถูกวิธี สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน