กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ณ วัดหลุมข้าว หมู่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ณ วัดหลุมข้าว หมู่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


กปภ.สาขาโนนสูง เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"  ณ วัดหลุมข้าว หมู่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดเคลื่อนที่ " ณ วัดหลุมข้าว หมู่ 1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน