กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562


กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ผิวสอาด ผช.ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และหัวหน้างาน พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมของสถานีจ่ายน้ำคลองสอง การชำระค่าน้ำผ่านสมาร์ทโฟน การติดตั้งใช้งาน PWA Wallet การแจ้งเตือนด้วยข้อความสั้น (SMS) ก่อนงดจ่ายน้ำ ประมาณการค่าใช้จ่ายติดตั้ง การซ่อมท่อประปา สถานะการซ่อมท่อดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามที่ ผวก. ประกาศนโยบายในการนำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และก้าวสู่ PWA 4.0 อีกทั้ง การจัดกิจกรรมดาวเด่น ครั้งที่ 1/2562 ผู้ได้รับการคัดเลือก นายกิตติศักดิ์ สืบสาย ตำแหน่งนายช่างโยธา 5 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน