ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องเอนกประสงค์ กปภ.ข.2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องเอนกประสงค์ กปภ.ข.2


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องเอนกประสงค์ กปภ.ข.2

เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผ.อ.กปภ.ข. 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปภ.ข.2 ร่วมพูดคุยหารือในกิจกรรมสภากาแฟ ณ ห้องเอนกประสงค์ กปภ.ข.2 ในการนี้ ผอ.กปภ.ข.2 ได้ติดตามผลการดำเนินงานจากการหารือในกิจกรรมสภากาแฟเมื่อครั้งที่แล้ว เช่น โครงการ CSR ต่างๆ ,การซ่อมแซมปรับปรุงและจัดระเบียบบ้านพักพนักงาน ,การรวมรวบข้อมูลเพื่อส่ง ITA ,โครงการปรับปรุงสำนักงาน กปภ.ข.2 ฯลฯ ทั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.2 ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายและกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน