การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 21/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 21/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 21/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 21/2562
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน-ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 21/2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ตามคำร้องขอติดตั้งประปาขยายเขตโดยงบผู้ใช้น้ำ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค มีผู้ยื่นคำร้องและชำระค่าติดตั้งใหม่ได้ผู้ใช้น้ำเพิ่มจำนวน 20 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน