การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  ร่วมโครงการ  “บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน” (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)

เมื่อวันพุธที่  12  มิถุนายน  2562 เวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการ"บริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน"(อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่)  ณ ศาลากลางบ้านโนนเกาะลอ หมู่ที่ 10  ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายเตมีย์  ทองไทย ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 6 งานผลิต และพนักงานในสังกัด  ออกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา แจกน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 300 ขวด ให้กับหน่วยราชการและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน