การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศโดย นายสกล  ถุงทรัพย์  ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วย พนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยมีนายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา  นายอำเภออรัญประเทศเป็นประธานในพิธี 

เลื่อนขึ้นข้างบน