กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/62 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/62 ประจำเดือน มิถุนายน 2562


กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/62 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง                  

    เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน  พร้อมทั้งมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังปัญหาน้ำขุ่นช่วงน้ำหลากในฤดูฝน  ทั้งนี้นายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการฯได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ช่วยกันดำเนินงานตามแผนขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

เลื่อนขึ้นข้างบน