การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาครอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาครอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาครอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562.เวลา 18.00น.การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ  นำโดย นายสกล  ถุงทรัพย์  ผจก.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาครอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ โดยมีนายสวนิต  สุริยะกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน