รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงาน กปภ.สาขารือเสาะ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงาน กปภ.สาขารือเสาะ


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงาน กปภ.สาขารือเสาะ

วันที่  12 มิถุนายน 2562  นายภิเษก  เบญยาลี    หัวหน้างาน 8 รักษาแทนในตำแหน่ง   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ และพนักงานในสังกัด  ให้การต้อนรับ นายบุญยก คงกิจ     รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เลื่อนขึ้นข้างบน