กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562


กปภ.สาขาชัยนาท  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

      วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2562 เพื่อเป็นการสนทนากันระหว่างสายงาน โดยผู้จัดการได้กำชับงานผลิตเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐาน การรับชำระเงินค่าน้ำอันเกี่ยวเนื่องมาจากระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) การออกหน่วยเติมใจให้กัน และการลดน้ำสูญเสียเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมได้ร่วมกันโหวตดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 ซึ่งได้แก่ นายสงบ มานะกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน